Servicii Conexe din Domeniul Financiar Contabil si de Afaceri


In categria altor servicii, cu mentiunea ca acestea le tratam cu aceeasi serizozitate si pricepere ca si cele mai sus mentionate, mai oferim servicii de asistenta si consultanta pentru inceperea unei afaceri, pentru lichidare sau/si dizolvare, pentru fuziuni de societati, precum si alte servicii care au legatura cu domeniul financiar-contabil si de afaceri.

Totodata oferim servicii aditionale activitatii desfasurate, cum ar fi:

  • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
  • Inventarierea activelor si pasivelor detinute de societati si valorificarea rezultatelor inventarierii, in conformitate cu art. 7, din legea 82 a contabilitatii;
  • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
  • Intocmirea de proiecte pentru finantari din fonduri Europene sau de la bugetul de stat(Minimis);
  • Itocmirea de planuri de afaceri, proiecte pentru infiintarea unei linii de business;
  • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.


inscrieti-va la newsletter!
Inscrieti-va pentru a fi la curent cu noutatile!